Skip to main content

Rizikové
Kácení stromů


Za rizikové kácení stromů se považuje každé kácení, kdy hrozí ohrožení objektů (zástavby, elektrického vedení apod.) v blízkosti stromů. Pokud to umožňuje prostor, strom se kácí celý a pomocí klínů,  nebo navijáku se nasměruje do volného prostoru. V případě stísněného prostoru v místě rizikového kácení stromů provádíme postupné kácení za pomocí stromolezecké a lanové techniky. Ze stromu se postupně ořezávají jednotlivé větve a části kmenu, které se spouští pomocí lan.

Rizikové kácení stromů lze provádět v období od 1. října do 31. března, kdy je vegetační klid. V tomto období můžete kácet dřeviny na základě platného povolení, které případně vyřídíme za Vás. Více o povolení kácení stromů >

Samozřejmostí je odvoz a likvidace pokáceného materiálu