Skip to main content

Prořezávání


Nechte péči o vzrostlé stromy na nás a vyhněte se škodě na majetku, zranění a dalším důsledkům neodborné  manipulace s technikou nebo neodbornému zásahu do struktury stromu. Díky našemu odbornému prořezu budou Vaše stromy vypadat lépe, budou léta plnit svoji funkci a nebudou ohrožovat ničí bezpečnost .

V našich řadách pracují pouze lidé se zahradnickou a arboristickou odborností, kteří mají zkušenosti s výškovými pracemi, znají různé způsoby jištění a ovládají stromolezení. Absolvování kurzu první pomoci a bezpečnosti práce a kurzu pro obsluhu motorových pil a jiné mechanizace jsou samozřejmostí.

Proti případným škodám vzniklým při práci jsme pojištěni u společnosti Generali.

Naši odborníci jsou držitelé certifikátu Český arborista a evropského průkazu ETW

Co certifikáty obsahují:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Arborista
www.arboristika.cz